ilmedioevo.eu

Gienek 14.12.2020

Czy potrzebuję banknotu do wykonania przelewu?

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy bezpośrednio korzystali z wirtualnych walut. Istnieje jednak pewne ryzyko. Chociaż używamy wirtualnych walut, nie ujawniamy wszystkich transakcji publicznie. Klucze prywatne do naszych wirtualnych walut są przechowywane w pliku zaszyfrowanym przez użytkownika hasłem. Za utrzymanie tego


Czytaj więcej...